Predstavitev združenja

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo občin Kungota, Pesnica in Šentilj (Območno združenje VVS občin KPŠ) je domoljubno, samostojno, nestrankarsko, neprofitno in nevladno društvo, ki združuje vse udeleženke in udeležence priprav in vojne za Slovenijo iz območja občin Kungota, Pesnica in Šentilj ter širše, ne glede na njihova politična in nazorska prepričanja.

Območno združenje je ustanovljeno leta 2002. Med članstvom in širšo javnostjo ohranjamo zgodovinski spomin o pomembnosti osamosvojitvene vojne. Pomagamo pri urejanju statusnih zadev udeleženk in udeležencev vojne za Slovenijo. Negujemo spomin na obdobje osamosvajanja Slovenije. Sodelujemo z lokalnimi skupnostmi in z ostalimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami.

Območno združenje skrbi za dostojno obeleževanje pomembnih dogodkov, organiziranje raznih srečanj, strokovnih predavanj in ekskurzij, pohodov, razstav, tekmovanj in drugih prireditev kulturnega in športnega značaja ter družabnega življenja svojih članic in članov.

Članstvo v območnem združenju je prostovoljno. Član lahko postane vsak udeleženec priprav ali vojne za Slovenijo od 17. maja 1990 do 26. oktobra 1991, ki sprejema določila statuta območnega združenja in poda pristopno izjavo (prijavnico).

Območno združenje je član Zveze veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS) in združuje več kot 230 članov.