Tradicionalna srečanja članstva veteranskih in domoljubnih organizacij

Pesnica

Tradicionalna srečanja članstva veteranskih in domoljubnih organizacij organiziramo od 2003 dalje. Na vseh srečanjih je bil najprej izveden kulturni program, pozdravni nagovor župana občine gostiteljice in slavnostni govor izbranega govornika.

Na prvem srečanju 4. julija 2003 v dvorani v Pesnici smo podpisali tudi prvo listino o sodelovanju z Združenjem borcev in udeležencev NOB Pesnica in Policijskim veteranskim društvom Sever Maribor.

2. julija 2004 smo se dobili na drugem srečanju v Zgornji Kungoti.

Tretje srečanje je bilo 29. septembra 2006 pri ribiškem domu RD Jelenče v Pesnici.

14. septembra 2007 je bilo četrto srečanje na športnem pri OŠ v Zgornji Kungoti.

Peto srečanje je bilo 4. julija 2008 v ribiškem domu RD Mura – Paloma Sladki Vrh.

Šesto srečanje je biloizvedeno pri ribiškem domu RD Jelenče v Pesnici 26. junija 2009.

Na sedmem srečanju smo bili 24. junija 2010 pred Svečinskim gradom. Pred tem smo si ogledali prostore OŠ v Zgornji Kungoti.

Osmo srečanje je bilo izvedeno po slovesnosti ob 20. obletnici dogodkov iz časa osamosvajanja Slovenije na našem območju 2. julija 2011 v dolini pod Brlogo v Šentilju.

Pri ribiškem domu RD Jelenče v Pesnici smo se dobili tudi na devetem srečanju 29. junij 2012.

Pri Svečinskem gradu smo se dobili na desetem srečanju 28. junij 2013. Pred tem smo si ogledali OŠ, novi vrtec in Hišo vseh generacij v Zg. Kungoti.

V dolini pod Brlogo v Šentilju smo obujali spomine na enajstem srečanju 27. junija 2014.

Dvanajsto srečanje je potekalo 24. junija 2015 v okviru slovesnosti ob 19. obletnici Občine Pesnica, krajevnega praznika KS Pesnica, 70. obletnice konca II. Svetovne vojne in odkritju spominskega obeležja v rondoju ob mostu čez reko Pesnico v zahvalo in spomin braniteljem barikade 27. in 28. junija 1991.

Trinajsto srečanje je bilo izvedeno 2. julija 2016 v športnem parku Oskarja Mezgeca v Šentilju v okviru slovesnosti ob 25. obletnici samostojnosti Slovenije. Pred tem smo sodelovali na slavnostnem odprtju parka spomina v Šentilju.

30. junija 2017 je potekalo naše štirinajsto srečanje zopet pri Svečinskem gradu. Pred tem smo se zbrali in si ogledali Hišo vseh generacij v Zg. Kungoti.

Na petnajstem srečanju smo se zbrali pri »našem« ribniku v Pesnici 29. junija 2018. Na tem srečanju smo podpisali listino o sodelovanju med veteranskimi in domoljubnimi organizacijami.

28. junija 2019 smo se dobili na našem šestnajstem srečanju v dvorani kulturno prosvetnega doma Vlada Pipana v Šentilju.

Sedemnajsto srečanje je bilo zaradi covid-19 omejitev prvič izvedeno po spominskem pohodu v istem dnevu 27. junija 2020 pred gradom v Svečini. Ob 30. obletnici samostojne Slovenije in odločilnih dogodkov v času osamosvajanja Slovenije na našem območju za našo pot v samostojnost je bilo osemnajsto srečanje izvedeno po osrednji slovesnosti občin Kungota, Pesnica in Šentilj na parkirišču ob starem mejnem prehodu v Šentilju 3. julija 2021.