Strokovne ekskurzije članstva veteranskih in domoljubnih organizacij

Pesnica

Strokovne ekskurzije članstva veteranskih in domoljubnih organizacij organiziramo od 2016 dalje. Tudi ta aktivnost je del skupnega programa veteranskih in domoljubnih organizacij, ki delujejo na našem območju. Organizatorja sta OZSČ in OZVVS občin KPŠ. Prvo strokovno ekskurzijo smo izvedli 2. 4. 2016. Ogledali smo si muzej vojaške zgodovine Pivka in lipicance na posestvu ravne.

8. 4. 2017 smo izvedli drugo ekskurzijo na področju bojev na Soški fronti med prvo svetovno vojno. Ogledali smo si muzej na prostem Kolovrat, Kobariški muzej in trdnjavo Kluže. 17. 3. 2018 smo izvedli spominsko domoljubno potovanje "Po poteh dogodkov 1991« na območju Ormož – Ljutomer – Radgona. Branko Bratkovič nam je predstavil dogodke pri mostu in TIMI v Ormožu, Središču ob Dravi, na območju D. Gomile – Presike – Gibine in na mostu v Sr. Bistrici. Po prihodu v Gornjo Radgono so nas toplo sprejeli člani OZVVS. Po položitvi cvetja k obeležju »Solza – nikoli več« smo odšli na ogled šampanjske kleti in kleti pod slapom. Dogodke iz vojne 1991 nam je predstavil Zdravko Stolnik v prostorih PGD G. Radgona.

Na strokovno ekskurzijo na Dolenjsko smo se odpravili 21. 9. 2019. Ekskurzija je obsegala obisk Vojašnice Jerneja Molana in letališča Cerklje ob Krki, Vojašnice Franca Uršiča Novo Mesto in prizorišče bojev za samostojno Slovenijo na Medvedjeku. V obeh vojašnicah so nas lepo sprejeli. Na Medvedjeku pa nas je pričakala številčna delegacija OZVVS Trebnje. Z dogodki na tem območju pa nas je seznanil Janko Bobnar.

Zaradi znanih omejitev smo strokovno ekskurzijo v letu 2020 in 2021 prestavili na primernejši čas.