Spominski pohodi

Pesnica

Tradicionalne spominske pohode v spomin na dogodke iz časa osamosvajanja Slovenije 1990/91 na območju občin Kungota, Pesnica in Šentilj organiziramo po naših treh občinah od leta 2015. V okviru pohodov izvedemo tudi krajše predstavitve dogodkov iz časa osamosvajanja. Spotoma obiščemo spominska obeležja, si ogledamo razstave in lokalne znamenitosti. Logistično podporo nam zagotavljajo lokalne skupnosti. Na dosedanjih pohodih je sodelovalo od 40 do 80 pohodnikov.

Prvi pohod smo izvedli 20. junija 2015 od Pesnice do Štrihovca v dolžini 10 km.

16. aprila 2016 smo izvedli drugi pohod na smeri Šentilj, bivša stražnica Ceršak, Selnica ob Muri in nazaj do Šentilja v dolžini 19 km.

V Občini Kungota smo organizirali tretji pohod 22. aprila 2017 od Zg. Kungote do bivše stražnice Špičnik in nazaj, v dolžini 15 km. Vmes smo bili pogoščeni na družinski kmetiji Leber – Vračko na Jedlovniku.

Četrti pohod smo izvedli v Občini Pesnica 14. aprila 2018 v dolžini 9 km. Od kmetije Eder v Gačniku smo se napotili do domačije Truntič v Gačniku, nadaljevali pa do družinske kmetiji Črnko na Jareninskem Vrhu. Na obeh lokacijah smo izvedli slovesnost in odkritje spominske plošče za tajno skladišče orožja in streliva MSNZ in TO 1990/91. Na vseh treh kmetijah so poskrbeli za okrepčilo pohodnikov in ostalih udeležencev.

Na petem pohodu smo se zbrali 13. aprila 2019 v Občini Kungota. Od zbirališča pred gradom v Svečini smo se po uvodni predstavitvi podali do družinske kmetije Leber – Vračko, kjer smo slovesno odkrili še tretjo spominsko ploščo za tajno skladišče orožja in streliva TO 1991. Po okrepčilu in ogledu kmetije smo nadaljevali pohod do srčka in nazaj do gradu. Prehodili smo 11 km. 27. junija 2020 smo pohod izvedli na smeri Svečinski grad – Plač – stolp na Plačkem Vrhu – Ciringa – Svečinski grad v dolžini 11 km. Po pohodu smo pred gradom nadaljevali s tradicionalnim srečanjem članstva naših veteranskih in domoljubnih organizacij.

19. junija 2021 smo izvedli že sedmi spominski pohod od Pesnice do Vajgna in nazaj v dolžini 12 km. Po pohodu je bila izvedeno slovesno odkritje spominske plošče na VKTPC V Pesnici pri Mariboru.