Dan spomina

Pesnica

Vsako leto konec oktobra in 1. novembra sodelujemo z ostalimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami, ki delujejo na območju občin Kungota, Pesnica in Šentilj, lokalnimi skupnostmi, Zvezo kulturnih organizacij Občin Kungota, Pesnica in Šentilj ter Javnim skladom za kulturne dejavnosti,

Območno izpostavo Pesnica na žalnih slovesnostih ob dnevu spomina na mrtve pri spomeniku borcem za Slovenijo pred kulturno prosvetnim domom Vlada Pipana v Šentilju, pri spomeniku Marjanu Bantanu Stojanu v Gačniku, pri spomeniku NOB v Zgornji Kungoti in pri spomeniku padlim borcem in žrtvam fašizma v Jarenini.